Eva Leimane

Vokālais pedagogs

Eva Leimane beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju specialitātē mūzikas pedagogs. Eva ir sabiedriski aktīva, smaidīga, prasīga un pozitīvi noskaņota vokālās dziedāšanas skolotāja. Savu darbu viņa veinmēr veic apzinīgi, mērķtiecīgi un uzcītīgi. 

Uz skatuves Eva ir jau 15 gadus, kur muzicējusi dažādos sastāvos, šobrīd aktīvi koncertē muzikālajā apvienībā „Vintāža”. Eva veiksmīgi sevi pierādījusi gan dažādos televīzijas šovos, gan augsta līmeņa muzikālos uzvedumos un koncertos.

Vislielākā muzikālā saikne vokālajā mākslā Evai ir tieši ar pirmsskolas vecuma bērniem, ar kuriem izveidojusies vislabākā sadarbība. Varbūt tieši Evas izglītība dod panākumus ikdienas darba profesijai, kas ir  mūzikas skolotāja darbs pirmsskolā.

“Mācīt rast prieku dziedot un muzicējot ir tas, ko daru no sirds! Dziedot un muzicējot pie manis Tu iemācīsies ne tikai dziedāt, bet arī veidot savu muzikālo gaumi un pilnveidot aktiermeistarību. Es ticu, ka Tev izdosies ļoti labi! “Eva Leimane